bykleil_14.11

Medlemskontingent 2020

Det er nå lagt ut faktura for medlemskontingent 2020 i alle postkasser fra Ørnefjell til Bjørnarå.

Har du ikke fått faktura kan du bare sette inn på vår konto.

150,- for enkeltmedlem
300,- for familie

Husk å merke innbetaling med ditt navn.

Konto er 2890.13.24346