styrkerom

Trim

Mandager 19.00 - 20.00 i gymsalen

Onsdager 19.00 - 20.00 i gymsalen

Trimmen er trening som passar for alle i alle aldre. Enkel bevegelse til musikk som oppvarming og så styrketrening der ein brukar manualar tilpassa eige nivå. 

Det er både for kvende og kara :)

Høyres dette gama ut, er det bare å hive seg med. 

Vi blir gjerne fleire!

Ansvarleg: Ingebjørg Dyrland,

tlf. 480 79299