hsk

Hovden Sportsklubb inviterer til Hovden Cup

Hovden Sportsklubb innbyr til Hovden Cup 1 og 2, 30.12 2021. Arrangementet omfatter renn i SL og SSL på samme dag.

Plan for årets arrangement:

 

Klokkeslett

Torsdag 30.12

Heisstart

09:30

Inspeksjon SSL

09:45-10:15

Start 1.omgang SSL

10:30

Start 2.omgang SSL

11.00

Inspeksjon SL

12.30-13.00

Start 1.omgang SL

13.30

Start 2.omgang SL

14.00

Premieutdeling ved klubbhuset

15:30

 

Arrangementet er åpent for:          Alle løpere

 

Påmelding:                            Via «Min idrett», påmeldingsfrist er 28.12.2021

 

Startkontingent:                   Betales sammen med påmeldingen.

 

Lagledermøter:                     På Teams kl. 20.00 29.12 (kommer med nærmere info)

 

Parkering:                             Parkering for alle utenom arrangører og TD må skje på Hoved-

                                               Parkeringsplassen til skisenteret.

                                               Det er ikke tillatt med parkering hverken foran klubbhuset eller i

                                               Breive.

Heiskort:        Hovden Skisenter gir 30% rabatt på ordinære priser, forutsatt felles kjøp av heiskort. Hovden Sportsklubb legger inn deltakerlisten på billettkontoret.

TD: Helge Andersen 

Rennleder:     Jacob Stebekk