bykleil_14.11

Årsmøte Bykle IL

Årsmøte på Samfunnshuset torsdag 30.03.2023 kl 18.00

Forslag til saker sendast til bykle.il@gmail.com innan 20. mars

Servering og diverse premieutdeling etter årsmøtet ca kl 19.

 Førbels saksliste:

 1. Konstituering av møtet:
 • Godkjenning av dei med stemmerett
 • Val av ordstyrar, protokollførar og to medlemmar til å skrive under protokollen
 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Handsaming av årsmelding for 2022
 3. Handsaming av rekneskap 2022
 4. Handsame melding frå kontrollutval/ revisor
 5. Handsaming av budsjett 2023.
 6. Medlemskontingent 2023
 7. Treningsavgift
 8. Innkomne saker og framlegg:
 9. Fullmakter til styret
 • Fullmakt til styret om å utnemne representantar til ting og møte i dei organisasjonsledd idrettslaget har representidrettskrets, skikrets og idrettsråd)
 1. Val av styre, grupper, kontrollutval, mat- og valkomité.
 2. Fleirbruks hall i Bykle – status, vidare arbeid med prosjektet
 3. NM langrenn del 2 - 2025
 4. Orienteringer