arsmote

Årsmøte Bykle IL 2022

Velkomen til årsmøte onsdag 06.april kl.18.00 på Bykle Samfunnshus

Saker medlemmene ønskjer handsama på årsmøtet må sendast styret innan 30.03.2022 på    e-post post@bykle.il.no eller postadresse Olav Mandt, Sarvskroken 4, 4754 Bykle

Saksliste med saksdokument blir å finne på idrettslaget si heimeside: www.bykleil.no.

For å ha stemmerett (§5-2 i lovnorm) må medlem ha fylt 15 år, ha vore medlem av idrettslaget i minst ein månad, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For meir informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mm, sjå Idrettsforbundets lovnormer for idrettslag.

Film for ungane frå 18.00.

Enkel servering og div premieutdeling etter årsmøtet – ca kl 19.

                                                                                                 

Med helsing

Bykle Idrettslag v/Styret