arsmote

Årsmøte Bykle IL 2021

Velkommen til årsmøte tysdag 15. juni 2021 kl.19.00 på Bykle Hotell.

Årsmøtepapirer finn du her.

Saker medlemmene ønskjer handsama på årsmøtet må sendast styret innan 12.06.2021 til leiar Olav Mandt på e-post bykle.il@gmail.com eller Olav Mandt, Sarvskroken 4, 4754  BYKLE.

For å ha stemmerett må medlem ha fylt 15 år, ha vore medlem av idrettslaget i minst ein månad, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For meir informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., sjå idrettslagets lov § 5 til § 8.

Enkel servering

Innkalling årsmøte 2021 Bykle IL - trykk her.

Saksliste årsmøte 2021 Bykle IL - trykk her.     

Årsmelding Bykle IL - trykk her.         

Regnskap Bykle IL 2020 - trykk her.     

Budsjett Bykle IL 2021 - trykk her.

Vel møtt :)                                                                           

Med helsing

Bykle Idrettslag v/Styret