arsmote

Årsmøte Bykle IL

Vi kaller inn til årsmøte i Bykle IL onsdag 01.04 klokken 18.00 på Bykle Samfunnshus.

Saker medlemmene ønskjer handsama på årsmøtet må sendast styret innan 18. mars 2020 til leiar Olav Mandt på epost olav.mandt@istorm.no eller postadresse Sarvskroken 4, 4754  BYKLE.

Komplett saksliste med saksdokument blir å finne seinast ei veke før årsmøtet, på idrettslaget si heimeside: www.bykleil.no.

For å ha stemmerett må medlem ha fylt 15 år, ha vore medlem av idrettslaget i minst ein månad, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For meir informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

For dei som ikkje er med på årsmøtet blir det framsyning av film for heile familien.

Etter årsmøtet blir det premieutdeling for karusellrenn, trimpoeng mm.

 

Servering av pølser, brus, kaker og kaffi.

                                                                                                 

Med helsing

Bykle Idrettslag v/Styret