Regler for Samfunnshuset

Vi legger ut reglene for Bykle Samfunnshus her slik at alle vet hvordan de skal forholde seg fremover.

Reglene er noe justert blant annet fordi det fremover kun er betjent frem til kl. 20.00.

Trykk på utropstegnet.


Følgende er vi blitt bedt om å presisere spesielt:

 

  • Ansvarlig trener skal registrere seg/gruppa på biblioteket før trening.
  • Ved avslutting av trening er treneren ansvarlig for at alle deltakere forlater gymsal/treningsrom og at det låses dersom ikke ”påtroppende” trener allerede er til stede.
  • INGEN mindreårige skal slippes inn før ansvarlig for neste gruppe er på plass.
  • De som har aktiviteter som slutter etter 20 må kvittere ut en nøkkel

Trykk her for reglene/retningslinjene komplett som et word dokument.Utskriftsversjon Utskriftsversjon

Kalender
 
lørdag 23. februar Støyledalslåmi 2019
Klassisk
tirsdag 26. februar Valle Sparebank karusell - Bykle
Fristil - skimerke
tirsdag 05. mars Øvre Setesdal Cup - Hovden
Fristil
 
Se hele kalenderen
Kontakt oss
 
 
 
e-post