5 Toppar 2019

Vi er igang igjen med våre populære toppturer.

Utvalget av topper er slik at det passer alle og vi håper mange for flotte tur opplevelser fremover.

Lykke til med toppjakta :)

 Bykle IL – 5 toppar 2019

Utskrift av kart 5 Toppar 2019 - trykk her.

Utskrift av postbeskrivelser osv - trykk her.

I 2019 er det sett ut 10 postkasser. Sjå liste under. Det er 5 ”dobbelt postar”.   

Registrering i bøkene som ligg i mørke raude/ grøne postkasser.  Ein kan også nytte Trimpoeng app - for å registrere postar på mobiltelefon.

(Kan lastas ned på iPhone og Android)

På appen har kvar post  fått poeng ut frå avstand og utfordinger

Eindel postar er merkt med raud/ oransje vimpel

Topp - Område

Post beskriving/ Ute i tidsromet

1a.  Jarekodden                         (959 moh)

Hytte                   (15. mai – 25. sept)

1b.  Store Hisdal                       (643 moh)

Furu v/ veg          (15. mai – 25. sept)

2.a  Heitjønn                            (1079 moh)

Hytte/ vassverk   (15. mai – 25.sept)

2.b  Vardenuten                       (1308 moh)

Varde                  (15. mai – 18. aug)

3.a  Pershol                              (981 moh)

Hytte                   (15. mai – 25.sept)

3.b Øystre Glidbjørgsnuten      (1210 moh)

Toppen                 (05. juni – 18. aug)  

4.a Steinbui  (Kvervetjønn)      (973 moh)     

Støylsbu                (05.juni –  18. aug)

4.b Steinbunuten                      (1241 moh)

Toppen                 (05. juni – 18. aug)

5.a  Falkeflottnuten                  (1220 moh)

Luftesjakt             (02. juli – 18. aug)

5.b  Gravik tjønni vest              (1232 moh)

Merkt sti frå P-plass ved Urar veg nord for Smalevasseggi

Ved utløp             (02. juli – 18. aug)

NB! Postane ligg i hovudsak ute i perioden ein ser i tabell over. Det kan variere noko avhengig av snøforhold oa. 

 

For å vera med i trekninga om 1500 kr må du ha vore på 5 postar med forskjellig tall siffer. Ein står fritt til å velje a eller b posten .

Det blir også premiar for app poeng.

Har du vore på ein av toppane er du med i trekninga av ulike gåvepremiar.

Kart og postbeskrivelse er å få på COOP og YX. Det ligg og på

 

Ved spørsmål kontakt Olav Mandt - tlf 901 73940,  eller Reidar Trydal tlf  952 9827

                                              

GEOGRAFISKE GRADER (DESIMAL GRADER)

Topp - Område

Nord

Aust

Høgde

moh

1.a. Jarekollen

59.358067

7.337164

959

1.b. Store Hisdal

59.303366

7.286034

643

2.a. Heitjønn

59.380165

 7.347748

1079

2.b. Vardenuten

59.392598

7.335005

1308

3.a. Pershol

59.472864

7.348437

981

3.b Øystre Glidbjørgsnuten

59.424141

7.471788

1210

4.a. Steinbui

59.413025

7.287725

973

4.b Steinbunuten

59.418062

7.273122

 1241

5.a Falkeflott nuten

59.368668

7.236830

Ca 1220

5.b Graviktjønni vest

59.412787

7.101694

Ca 1232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTM SONE 32

 

 

 

Topp - Område

Nord

Aust

Høgde

moh

1.a. Jarekollen

6581104

405466

959

1.b. Store Hisdal

6581178

402559

643

2.a. Heitjønn

6583549

406129

1079

2.b. Vardenuten

6584952

405439

1308

3.a. Pershol

6593869

406424

981

3.b Øystre Glidbjørgsnuten

 

 

1210

4.a. Steinbui

 

 

973

4.b Steinbunuten

 

 

            1241

5.a Falkeflott nuten

 

 

Ca 1220

5.b Gravik tjønni vest

 

 

Ca 1232