Referat årsmøte Bykle IL

Takk for et konstruktivt og bra årsmøte og godt oppmøte.

Det møtte også mange unge :)

Tusen takk til matkomite for meget god bevertning.

Lenke til endelig referat årsmøte Bykle IL 26.03.19

Mvh

Styret i Bykle IL