5 toppar 2016

I 2016 er det sett ut 10 postkasser. Sjå liste under.
Det er 5 ”dobbelt postar”.
Bøkene ligg i mørke raude/ grøne postkasser.
Eindel postar er merkt med raud/ oransje vimpel

Lykke til med toppjakta :)

 Postskildring

 

Topp - Område

Post beskriving/ Ute i tidsromet

1a.  Jarekodden                       (971 moh)

Hytte                 (5. juni – 25. sept)

1b.  Store Hisdal                      (671 moh)

Furu v/ veg        (5. juni – 25. sept)

2.a  Heitjønn                           (1079 moh)

Hytte/ vassverk (5.  juni – 25.sept)

2.b  Vardenuten                      (1308 moh)

Varde                (20. juni – 01.sept)

3.a  Djupedal (Trydalshei)      (903 moh)

«Sofastein»        (5. juni – 25. sept)

3.b  Finndalsheia                    (1212 moh)

Topp                   (5. juni – 01.sept)

4.a  Pershol                             (981 moh)

Hytte                  (5. juni – 25.sept)

4.b Ørnefjell dalen                 (1127 moh)

Ved sti/ bekk ca 300 m aust for hytte

                           (20. juni – 15. sept)  

5.a Geiskeliåne (Flæine)       (ca 1100 moh)     

Ved sti                (5.juni –  15. sept)

5.b Flatane                             (963 moh)

Krigsminne        (20. juni – 01. sept)

 

Djupedal og Finndalsheia frå Trydal:  Parkering Grendehus. Ta opp ved Trydalsvegen 24 og følg traktorveg frå 22 til vegs ende.

 

Geiskeli – Kan parkere i tunet på garden. Vis omsyn vedr gjennomkjøring ol.

NB! Postane ligg i hovudsak ute i perioden ein ser i tabell over. Det kan variere noko avhengig av snøforhold oa.

Bok og blyant/ penn i kasser, men kan vere lurt å ha noko å skrive med.

 

For å vera med i trekninga om 1500 kr må du ha vore på 5 postar med forskjellig tall siffer. Ein står fritt til å velje a eller b posten .

Har du vore på ein av toppane er du med i trekninga av ulike gåvepremiar.

Kart og postbeskrivelse er å få på COOP og YX. Det ligg og på Bykle ILs heimesider.

Botsvatn og Urdenosi karta frå Statens Kartverk dekker dei fleste postane.

 

Ved spørsmål kontakt Olav Mandt - tlf 901 73940,

Askild Johnsen tlf  913 55707 eller Reidar Trydal tlf  952 98270

Trykk her for kart i utskriftsformat.

Trykk her for postbeskrivelser i utskriftsformat.Utskriftsversjon Utskriftsversjon

Kalender
 
lørdag 23. februar Støyledalslåmi 2019
Klassisk
tirsdag 26. februar Valle Sparebank karusell - Bykle
Fristil - skimerke
tirsdag 05. mars Øvre Setesdal Cup - Hovden
Fristil
 
Se hele kalenderen
Kontakt oss
 
 
 
e-post