5 toppar 2015

I år er det sett ut 10 postkasser. Det er 5 "dobbelt postar".

5 Toppar er ein flott moglegheit til å kome seg ut og ikkje minst bli betre kjend i eigen kommune.

Me i Bykle IL ynskjer alle ein god tur :)

I 2015 er det sett ut 10 postkasser. Sjå liste under.

Det er 5 ”dobbelt postar”.   

Bøkene ligg i mørke raude/ grøne postkasser. 

Eindel postar er merkt med raud/ oransje vimpel

Postbeskriving

 

 

Topp - Område

Post beskriving/ Ute i tidsromet

1a.  Jarekodden                       (971 moh)

Hytte                 (10. juni – 25. sept)

1b.  Steinbui (Kvervetjønn)    (975? moh)

Steinbu              (25. juni –15. sept)

2.a  Heitjønn                           (1079 moh)

Hytte/ vassverk (10.  juni – 25.sept)

2.b  Vardenuten                      (1308 moh)

Varde                (25. juni – 15.sept)

3.a  Store Hisdal                     (651 moh)

Furu v/ veg        (5. juni – 25. sept)

3.b  Rossåsfjellet                    (981 moh)

Topp                  (25. juni – 15.sept)

4.a  Pershol                             (981 moh)

Hytte                  (5. juni – 25.sept)

4.b Ørnefjell dalen                 (1127 moh)

Ved sti/ bekk ca 300 m aust for hytte

                           (25. juni – 15. sept)  

5.a Stavass skaret                    (939 moh)     

På toppen av skaret, ca 300 m etter slutt på bilveg    (10.juni –  25. sept)

5.b Nasefjell                           (1083 moh)

Topp                   (20. juni – 15. sept)

 

NB! Postane ligg i hovudsak ute i perioden ein ser i tabell over. Det kan variere noko avhengig av snøforhold oa.

Bok og blyant/ penn i kasser, men kan vere lurt å ha noko å skrive med.

 

For å vera med i trekninga om 1500 kr må du ha vore på 5 postar med forskjellig tall siffer. Ein står fritt til å velje a eller b posten .

Har du vore på ein av toppane er du med i trekninga av ulike gåvepremiar.

Kart og postbeskrivelse er å få på COOP og YX. 

Botsvatn og Urdenosi karta frå Statens Kartverk dekker dei fleste postane.

 

Ved spørsmål kontakt Olav Mandt - tlf 901 73940,

Askild Johnsen tlf  913 55707, eller Reidar Trydal tlf  952 98270

Trykk her for kart.

Trykk her for postbeskrivelser i word format.Utskriftsversjon Utskriftsversjon

Kalender
 
lørdag 23. februar Støyledalslåmi 2019
Klassisk
tirsdag 26. februar Valle Sparebank karusell - Bykle
Fristil - skimerke
tirsdag 05. mars Øvre Setesdal Cup - Hovden
Fristil
 
Se hele kalenderen
Kontakt oss
 
 
 
e-post