Styret

Styret og grupper i Bykle IL

Leiar Olav Mandt            90173940
Nestleiar Mette Gjerden 98400314 
Kasserer Lars Erik Domaas 95775888
Styremedlem Trygve Haugen 91644251
Styremedlem Dag Hovden 90881612
Styremedlem Jens Gunnar Haugen  
Ski Steinar Haugen 47758682
Friidrett Marta Hovden 93679517
Trimgruppe Ingebjørg Dyrland 48079299
Tur Olav Mandt 90173940
Fotball Lars Erik Domaas 95775888